tata Juan a nana Lucia

Ruce, které léčí, ruce, které nabízejí, slova, která mluví se Srdcem Nebe, se Srdcem Země.

Vzácná návštěva mayského dědečka a babičky v České republice, v srdci Evropy.

Od 20.9. do 1.10.2018 jsme měli možnost setkat se se dvěma mayskými stařešiny z kmene Quiché, Tatou Juanem Leonem a Nanou Lucií Raymundo. Tata Juan a Nana Lucia pocházejí  Guatemaly, z oblasti, ve které jsou dodnes zachovány a každodenně praktikovány původní tradice mayské kultury. Dnes žijí Tata a Nana v Mexiku, propojují tedy mayské tradice obou těchto zemí.

Dědeček Juan a babička Lucia během svého pobytu vedli pět ceremonií – ceremonii pro ochranu, ceremonii vděčnosti, ceremonii na den rovnodennosti a také ceremonie pro léčení a pro ženy.  Na dvou přednáškách nabídli pohled na mayskou kosmovizi, symboly a způsoby léčení.  A v neposlední řadě dávali individuální léčebné terapie.

Každý si ze setkání s nimi odnesl jistě něco jiného, co promlouvalo právě k němu. Za organizátory ale můžu říct, že byl jedinečný už jen pobyt v přítomnosti těchto dvou moudrých lidí, a to díky láskyplnosti a pokoře, která z nich v každé chvíli vyzařovala. Na přednáškách hovořili především o mayském kalendáři, systému 20 energií, který používají jako jakousi navigační mapu, průvodce životem. Jedná se o dědictví předků, které odkazuje na posvátné cykly energií, které ovlivňují naše životy v souladu s cykly Planety Země i Vesmíru. Přednášky jsou natočeny a můžete je zhlédnout v sekci Prameny moudrosti.

Během ceremonií jsme byli součástí obřadu s rituálním ohněm. Je velmi těžké popsat průběh obřadů a každý z účastníků by vám pověděl možná trochu jiný příběh, který prožil právě on. Zažili jsme úctu ke čtyřem světovým směrům a k nim náležícím živlům. Úctu k Matce Zemi a Otci Slunci. Poznali jsme obětování ohni a skrze něj dvaceti energiím mayského kalendáře, které byly přivolávány a žádány o léčení, čištění a podporu. Všichni účastníci byli očištěni vonnými bylinami. Mohli jsme vidět komunikaci s Přírodou v každém okamžiku, kdy Tata i Nana stále bedlivě pozorovali, jak k nim promlouvá oheň, náhlé rozjasnění oblohy, závan větru nebo reakce z publika. Pro každého byla podstatná jiná část ceremonie podle toho, čím zrovna pulsuje jeho život. Společný nám byl ale prožitek pocitu vděčnost, propojenosti a sounáležitosti.

Celý program

ceremonie   20.9.2018 Ceremonie pro ochranu
Skupinový rituál, kterého se mohou zúčastnit všichni, kdo potřebují ochranu pro sebe, svou rodinu, nebo také pro dům, podnikání, svou zahradu a půdu a podobně. Rituál je vhodný i pro rodiče s dětmi.
   
pyramida mexiko   21.9.2018 Mayský vesmír
Večerní setkání, na kterém si budeme povídat o mayské kosmovizi a mistrovské ceremoniální práci s ohněm. Součástí bude i rituál požehnání.
   
rovnodennost   22.-23.9.2018 Oslava podzimní rovnodennosti S MAYI A KOGI
Výjimečná dvoudenní slavnost na oslavu podzimní rovnodennosti podle tradic jedněch z nejstarších a nejzachovalejších původních kultur světa, Mayů a Kogi.
   
kresba   25.9.2018 Mayské symboly a léčení
Večerní setkání v divadle Kampa. Povídání o praktikách a znalostech v oblasti zdraví a rovnováhy mezi tělem-myslí-duchem.
   
maysky obrad   26.-28.9.2018 Individuální léčení a ceremonie
Individuální léčení podle tradičních terapeutických praktik nebo osobní ceremonie pro jednotlivce, pro páry, rodiny či skupiny, která ponese váš záměr-prosbu-přání.
   
potni chyse   29.9.2018 Ceremonie pro léčení a temazcal
Propojení mayské a mexické tradice očistné práce s ohněm. Tento den bude věnován všem, kteří mají nějaké fyzické, emocionální, mentální, duchovní, případně rodinné problémy.
   
zena   30.9.2018 Ceremonie pro ženy
Na den, který je dle mayského kalendáře ve znamení Luny, povede Nana Lucia ceremonii, která bude věnována léčení a posílení ženského principu, uzdravení našich ženských rodových linií.
   
maysky obrad   1.10.2018 Individuální léčení a ceremonie
Individuální léčení podle tradičních terapeutických praktik nebo osobní ceremonie pro jednotlivce, pro páry, rodiny či skupiny, která ponese váš záměr-prosbu-přání.