Náš příběh

 
Alopé vznikla propojením vizí mexického strážce aztéckých tradic Xolotla Martinéze a českého průvodce osobním a duchovním rozvojem Jana Františka Bíma.

clenoveXolotl byl v roce 2014 pozván přítelem, aby se zúčastnil 9. setkání moudrých babiček a dědečků Planety v Gautemale, setkání stařešinů celého světa. K jeho velkému překvapení dostal na konci setkání posvátnou putovní hůl, která jej označila jako organizátora dalšího setkání za rok v Mexiku. Začal tedy shánět spolupracovníky, místo pro setkání i finanční prostředky a na dny podzimní rovnodennosti roku 2015 skutečně proběhlo 10. setkání stařešinů v Mexiku. Od tohoto okamžiku se odvíjí Xolotlova vize vytvořit prostor, kam přicházejí muži a ženy sdílet své vize a praktiky, představit své umění, hudbu, medicínu a další poznání Bytí. Prostor je pro něj propojením tradic a moudrosti všech zemí a světadílů. Primárně propojením Srdce Kondora (jak indiáni nazývají Peru, kde se konalo 1. setkání stařešinů, jako zástupce Jižní Ameriky), Srdce Orla (jak se přezdívá Mexiku, jako zástupci Severní Ameriky) a Srdce Evropy (tedy České republiky a zástupci Evropy). V České republice proto začal pořádat ceremonie pro oheň, pro vodu a hledat zázemí i spolupracovníky pro vytvoření organizace.

JanNa přelomu roku 2016 a 2017 hledal Jan vizi pro další období. Absolvoval potní chýši, ze které neměl jasnou zprávu, při odjezdu jej ale oslovila oranžová kniha v knihovničce s knihami k rozebrání. Bylo to životopisné vyprávění o indiánském náčelníkovi Tekumsehovi, který vybudoval město Otevřené dveře, kam pozval zástupce všech kmenů Severní Ameriky. Díky němu poprvé v dějinách zasedli k jednomu poradnímu ohni zástupci všech kmenů, překonali dlouholeté nepřátelství a vzájemně si naslouchali. Jan, který už v předchozích devíti letech usedal s dalšími lidmi v kruhu jako osobní a duchovní průvodce, pochopil, že je na čase kruh rozšířit. Vytvořit místo, na kterém mohou zasednout v jednom kruhu zástupci všech ras, náboženství a spirituálních směrů. Vzájemně si naslouchat a předávat moudrost předků i současného vědění navzájem všem, kteří budou chtít poslouchat a učit se.

Díky řadě synchronicit se v září 2017, krátce před podzimní rovnodenností, sešli Xolotl, Jan, Bára, Lucie, Honza, Jana, Gabriela a Eva na palouku v Železných horách, ve středu Česku republiky. Vyslechli Xolotlovu i Janovu vizi a přidali se ke společnému záměru. Od té doby se začíná příběh Alopé.

setkani Lichnice u stolu