twisted hairPodle indiánské ústní tradice proběhl v Oregonu v polovině 12. století summit, na kterém se setkali zástupci jihoamerických kmenů Aztéků a Mayů, zástupci severoamerických kmenů Lakotů a Navahů i evropští Vikingové a potomci Keltů. Věděli, že přichází období, ve kterém bude docházet k potlačování původních tradic, a proto chtěli propojit své moudrosti a vytvořit vědění, které přetrvá. Nové učení nazvali Twisted Hair, spletený cop. Když se utrhne jeden vlas, upadne a je nenávratně ztracen. Pokud ale vlasy spleteme do copu, ostatní jej podrží na svém místě. Tradice Twisted Hair je dodnes živá a předávají si ji kmeny v Severní a Střední Americe.

Prostor bezpečného vzájemného naslouchání a předávání je tím, čím nás inspiruje tento příběh. Pojďme usednout do jednoho kruhu, učit se z příběhů vyprávěných stařešiny původních kultur, stejně jako z nových směrů, a vytvořme nový cop vzájemného porozumění.