Živá voda

„Voda je životem Země  – Voda je i život ve mně.“

Voda je pevně spjatá s počátkem života. Jak na Matce Zemi, kde vznikl život v oceánech, tak v lůně každé matky, kde se nový život vyvíjí v náručí Vody. Rádi bychom vrátili Vodě vnímání její posvátnosti a životadárnosti.

K projektu Živá voda nás inspirovali indiáni Kogi, žijící v pohoří Santa Marta v Kolumbii, kteří velmi uctívají vodu a jejího ducha. Dle jejich mytologie vznikl veškerý život z pradávné Matky. Její lůno je tvořeno samotným Mořem a Velkou Lagunou vyzařující posvátnost života. Z té se vynořuje naše Matka Země ohraničená mořem, brázděná a nasáklá vodou.

 

Moudrostí indiánů Kogi jsme se inspirovali při tvorbě projektu Živá voda.

Poutě k pramenům

rekaPrvním ze záměrů projektu je organizovat poutě k prameništím českých potoků a řek. Při putování k pramenům se na konkrétní tok ladit, vnímat vibrace a melodie, které tekoucí voda tvoří. Místa pramenů vyčistíme od nepořádku a obnovíme tok odstraněním překážek z koryta. Provedeme rituál, který k uctění a uzdravování vody používají indiáni Kogi.  Do krystalů vložíme vizualizaci čisté, životadárné, pitné, harmonické vody, která protéká krajinou, oživuje ji a harmonizuje. Tyto krystaly pak vložíme do vody, která bude tento záměr či přání roznášet všude po svém toku. Termíny jednotlivých poutí  najdete v sekci Plánované akce.

Začít můžete ale už teď sami. Můžete si udělat pouť k vaší nejbližší či nějaké oblíbené tekoucí vodě. Vědomě putujte k vaší vodě a udělejte zmíněný rituál s křišťálem či kamenem z křemene. Podrobný návod najdete na této stránce. Rituál je dobré doplnit nějakou písní na téma vody a hraní na buben či jiný hudební nástroj. Krásné písně pro vodu najdete na stránkách Daniely Tayen Smutné, jejíž píseň jsme použili i v úvodu této stránky.

 

Strážci vody

lednacciDruhou částí projektu je vytvořit databázi dobrovolných “strážců vody”. Takovým strážcem se může stát každý, kdo si vezme “patronát” nad určitou částí povodí nějakého potoku či řeky. O ten se bude starat, udržovat ho v čistotě sbíráním odpadků, udržovat proud odstraňováním vzniklých překážek a naplavenin. V nějakém pravidelném rytmu bude v kontaktu se svým vodním tokem. Můžete vodu pravidelně pozorovat, rozmlouvat s ní, vkládat další krystaly s vizualizací. Voda nás může naučit mnohému, podobně jako naučila Sidhártu v knize Sidhárta od Hermana Hesse. Alopé povede veřejnou databázi dobrovolných správců vody s uvedením jména, komunikačního emailu a konkrétní části vodního toku, o který se správce stará. Pokud se chcete zapsat do databáze dobrovolných strážců vody, napište nám na email a pošle své jméno, email a vytyčení vodního toku.