Zpráva od Mamos pro The Mother Earth Delegation

Zpráva od Mamos pro The Mother Earth Delegation

Následující video přináší překlad poselství od Mamos - osvícených mužů kmene Kogi, které zaslali ke konferenci The Mother Earth Delegation of United Indigenous Nations of the North, kterou svolala Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph. D), spirituální učitelka z jižní Dakoty s krví severoamerických indiánů. Konference měla proběhnout na konci března 2020.…
The Mother Earth Delegation of United Indigenous Nations of the North

The Mother Earth Delegation of United Indigenous Nations of the North

Na konci března 2020 se mělo uskutečnit setkání "The Mother Earth Delegation of United Indigenous Nations of the North", Delegace Matky Země spojených národů domorodých lidí severu. Setkání bylo svoláno Jyoti (Jeneane Prevatt, Ph. D), spirituální učitelkou z jižní Dakoty s krví severoamerických indiánů, která v minulosti svolala koncil třinácti domorodých…
Wisdom Weavers of the World

Wisdom Weavers of the World

V listopadu 2017 Ilarion Kuuyux Merculieff shromáždil 13 domorodých stařešinů z celého světa na ostrově Kauai na Hawaii, aby spolu-vytvořili poselství pro lidstvo. Tak vznikli Wisdom Weavers of the World. Jejich poselství zachycuje následující video: Další jejich zajímavá videa najdete tady.
10. posvátný kruh moudrých babiček a dědečků Planety

10. posvátný kruh moudrých babiček a dědečků Planety

V roce 2015 proběhl v Mexiku 10. posvátný kruh moudrých babiček a dědečků Planety. Jeho organizátorem byl člen Alopé Xolotl Martinez. Od tohoto setkání se odvíjí Xolotlova vize vytvořit prostor, do kterého přicházejí muži a ženy sdílet své vize a praktiky, představit své umění, hudbu, medicínu a další poznání Bytí. Propojením…