Vytváříme místo, na kterém mohou zasednout v jednom kruhu zástupci všech ras, náboženství a spirituálních směrů, vzájemně si naslouchat a předávat moudrost předků i současné vědění všem, kteří budou chtít poslouchat a učit se.
Vnímáme potřebu propojovat a učit se navzájem. Prožívat plnou lidskost vůči sobě, vůči jiným i prostředí, ve kterém žijeme. Chcete-li v kruhu usednout s námi, jste vítáni.

Plánované akce


Oslava podzimní rovnodennosti s Mayi a Kogi

Oslava podzimní rovnodennosti s Mayi a Kogi

Výjimečná dvoudenní slavnost na oslavu podzimní rovnodennosti podle tradic jedněch z nejstarších a nejzachovalejších původních kultur světa, Mayů a Kogi. Okamžiky rovnodennosti jsou výjimečné astronomické jevy, které slaví lidé na celé planetě už stovky let. Využívají je k uctění Matky Země, živlů, úrody i pro požehnání a prosby pro příští období.…
Mayské symboly a léčení

Mayské symboly a léčení

Bohatá mayská kultura rozvíjela v průběhu času praktiky a znalosti v oblasti zdraví a rovnováhy mezi tělem-myslí-duchem. Užívajíc léčivých rostlin, čísel, symbolů, stejně jako ceremonií zaměřených na zdraví. Mayští kněží a léčitelé se tak starají o komunitu a její problémy v oblasti zdraví. Mayský kněz a léčitel může lidem pomoci…
Individuální léčení a ceremonie

Individuální léčení a ceremonie

Ve dnech 26. - 28.9. a 1.10. budou Tata Juan a Nana Lucia nabízet individuální léčení a ceremonie. Pro individuální léčení je nutné znát předem vaše osobní údaje (datum, čas a místo narození), ze kterých bude vypracována studijní "mapa", ze které Tata Juan nebo Nana Lucia vyčtou informace o vašem…
Ceremonie pro léčení a temazcal

Ceremonie pro léčení a temazcal

Propojení mayské a mexické tradice očistné práce s ohněm. Tento den bude věnován všem, ktěří mají nějaké fyzické, emocionální, mentální, duchovní, případně rodinné problémy. Dopoledne nás Tata a Nana Maya zasvětí do mocné léčivé práce s ohněm dle jejich vlastních tradic a projdeme ceremonií pro léčení. Odpoledne/navečer bude čas vstoupit…