Vytváříme místo, na kterém mohou zasednout v jednom kruhu zástupci všech ras, náboženství a spirituálních směrů, vzájemně si naslouchat a předávat moudrost předků i současné vědění všem, kteří budou chtít poslouchat a učit se.
Vnímáme potřebu propojovat a učit se navzájem. Prožívat plnou lidskost vůči sobě, vůči jiným i prostředí, ve kterém žijeme. Chcete-li v kruhu usednout s námi, jste vítáni.

S Alopé již proběhlo


Oslava podzimní rovnodennosti s Mayi a Kogi

Oslava podzimní rovnodennosti s Mayi a Kogi

Výjimečná dvoudenní slavnost na oslavu podzimní rovnodennosti podle tradic jedněch z nejstarších a nejzachovalejších původních kultur světa, Mayů a Kogi. Okamžiky rovnodennosti jsou výjimečné astronomické jevy, které slaví lidé na celé planetě už stovky let. Využívají je k uctění Matky Země, živlů, úrody i pro požehnání a prosby pro příští období.…
Setkání ve jménu Země (Calixto Suarez, Kolumbie)

Setkání ve jménu Země (Calixto Suarez, Kolumbie)

Calixto Suarez je vyslanec indiánského kmene Arhuaco. Narodil se vysoko v horách, v místech, kde stále ještě žijí pouze domorodí lidé. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství jeho prastaré kultury, od moudrých z jeho kmene a zároveň poznává a studuje "moderní" svět, různé kultury a tradice. Calixto…
Propojení s hvězdami a zvuky bytí (Inti Guarango Arcoballeno, Peru)

Propojení s hvězdami a zvuky bytí (Inti Guarango Arcoballeno, Peru)

Inti Guarango Arcoballeno pochází z Peru z Chavínských And, z kolébky kultury Tawaintisuyo, která je spojena s Hvězdami a Zemí. Chavínská kultura je jednou z nejstarších spiritualit současného Peru, zasahuje do předinckého období v letech 900 př.n.l.- 200 př.n.l. Město a svatyně Chavín de Huántar byly v té době ceremoniálním a…

Blog


Cesta Jana a Xolotla za stařešiny v Peru

Cesta Jana a Xolotla za stařešiny v Peru

Koncem podzimu jsme v Alopé dostali zprávu, že by se stařešinové v Peru, kteří drží světový kruh stařešinů, v době zimního slunovratu rádi sešli s našimi zástupci. Abychom se osobně poznali, představili a oni mohli případně rozhodnout o tom, zda svěří pořádání světového setkání stařešinů v některém z následujících roků Alopé…
Setkání s Mamo Manuelem z kmene Kogi

Setkání s Mamo Manuelem z kmene Kogi

Abyste mohli pomáhat, potřebujete jen srdce, mysl - a případně krystal. Setkání s indiány Kogi pro nás bylo překvapením. V době, kdy jsme měli rozplánovaný program s mayskými stařešiny, jsme se shodou náhod dozvěděli, že ve stejném termínu budou v Čechách také Kogiové. Zkusili jsme oslovit Šárku Dominovou, která pro rodinu Mamo Manuela vytvářela…