Vytváříme místo, na kterém mohou zasednout v jednom kruhu zástupci všech ras, náboženství a spirituálních směrů, vzájemně si naslouchat a předávat moudrost předků i současné vědění všem, kteří budou chtít poslouchat a učit se.
Vnímáme potřebu propojovat a učit se navzájem. Prožívat plnou lidskost vůči sobě, vůči jiným i prostředí, ve kterém žijeme. Chcete-li v kruhu usednout s námi, jste vítáni.

Plánované akce


Letní slunovrat: online setkání pro mír a znovu-obnovení rovnováhy na Zemi

Letní slunovrat: online setkání pro mír a znovu-obnovení rovnováhy na Zemi

Zaznamenali jsme v posledních měsících zvýšené dění v mezinárodním poli domorodých Stařešinů. Především nás oslovilo vyzvání ke společné celosvětové ceremonii na letní slunovrat, se kterým natolik souzníme, že jsme se rozhodli zapojit se a svolat české online slunovratové setkání.     Vše začalo již v lednu 2023, kdy se sešel…
Benefiční přednáška s mayskými stařešiny (online)

Benefiční přednáška s mayskými stařešiny (online)

Přednáška již proběhla, ale stále se můžete registrovat, pošleme vám záznam! Když jsme se účastnili letos v době rovnodennosti Světového kruhu stařešinů v Mexiku, měli jsme možnost potkat se také s Tatou Juanem a Nanou Lucií, mayskými kněžími, které jsme již dvakrát v předchozích letech přívitali u nás v České…

Blog


Cesta Jana a Xolotla za stařešiny v Peru

Cesta Jana a Xolotla za stařešiny v Peru

Koncem podzimu jsme v Alopé dostali zprávu, že by se stařešinové v Peru, kteří drží světový kruh stařešinů, v době zimního slunovratu rádi sešli s našimi zástupci. Abychom se osobně poznali, představili a oni mohli případně rozhodnout o tom, zda svěří pořádání světového setkání stařešinů v některém z následujících roků Alopé…
Setkání s Mamo Manuelem z kmene Kogi

Setkání s Mamo Manuelem z kmene Kogi

Abyste mohli pomáhat, potřebujete jen srdce, mysl - a případně krystal. Setkání s indiány Kogi pro nás bylo překvapením. V době, kdy jsme měli rozplánovaný program s mayskými stařešiny, jsme se shodou náhod dozvěděli, že ve stejném termínu budou v Čechách také Kogiové. Zkusili jsme oslovit Šárku Dominovou, která pro rodinu Mamo Manuela vytvářela…