Cesta Jana a Xolotla za stařešiny v Peru

Cesta Jana a Xolotla za stařešiny v Peru

Koncem podzimu jsme v Alopé dostali zprávu, že by se stařešinové v Peru, kteří drží světový kruh stařešinů, v době zimního slunovratu rádi sešli s našimi zástupci. Abychom se osobně poznali, představili a oni mohli případně rozhodnout o tom, zda svěří pořádání světového setkání stařešinů v některém z následujících roků Alopé…
Setkání s Mamo Manuelem z kmene Kogi

Setkání s Mamo Manuelem z kmene Kogi

Abyste mohli pomáhat, potřebujete jen srdce, mysl - a případně krystal. Setkání s indiány Kogi pro nás bylo překvapením. V době, kdy jsme měli rozplánovaný program s mayskými stařešiny, jsme se shodou náhod dozvěděli, že ve stejném termínu budou v Čechách také Kogiové. Zkusili jsme oslovit Šárku Dominovou, která pro rodinu Mamo Manuela vytvářela…
Setkání s mayskými stařešiny Tatou Juanem a Nanou Lucií na podzim 2018

Setkání s mayskými stařešiny Tatou Juanem a Nanou Lucií na podzim 2018

Ruce, které léčí, ruce, které nabízejí, slova, která mluví se Srdcem Nebe, se Srdcem Země. Vzácná návštěva mayského dědečka a babičky v České republice, v srdci Evropy. Od 20.9. do 1.10.2018 jsme měli možnost setkat se se dvěma mayskými stařešiny z kmene Quiché, Tatou Juanem Leonem a Nanou Lucií Raymundo.…
10. posvátný kruh moudrých babiček a dědečků Planety

10. posvátný kruh moudrých babiček a dědečků Planety

V roce 2015 proběhl v Mexiku 10. posvátný kruh moudrých babiček a dědečků Planety. Jeho organizátorem byl člen Alopé Xolotl Martinez. Od tohoto setkání se odvíjí Xolotlova vize vytvořit prostor, do kterého přicházejí muži a ženy sdílet své vize a praktiky, představit své umění, hudbu, medicínu a další poznání Bytí. Propojením…