Možnost stát se přidruženým členem

Pokud vás oslovuje naše myšlenka propojování moudrosti celého světa, vytváření zázemí pro setkávání zástupců všech ras, náboženství a spirituálních směrů a předávání moudrosti předků i současného vědění, budeme rádi, když se k nám přidáte.

zenske ruce

Podle stanov spolku Alopé z.s. se můžete stát přidruženým členem. K tomu je potřeba stáhnout si tuto přihlášku, vyplnit ji, podepsat, naskenovat a poslat nám ji buď prostřednictvím online formuláře níže nebo emailem na adresu info@alope.org. O přijetí za člena rozhoduje Rada spolku a o výsledku vám dáme vědět po nejbližším zasedání Rady. Více informací o spolku včetně stanov najdete na této stránce.

Na jednání Členské schůze dne 7.11.2018 jsme stanovili členský příspěvek pro přidružené členy za rok 2019 na 250 Kč. Členský příspěvek je splatný do 14 dnů od termínu potrvzení přijetí za přidruženého člena. Údaje k platbě vám zašleme. Členské příspěvky nám pomáhají v činnosti spolku, používáme je na organizaci akcí, pronájmy místností, zajištění tlumočníků, úhradu letenek našich hostů apod. Výhodou pro přidružené členy je, že některé akce s omezeným počtem účastníků jsou nabídnuty přednostně našim přidruženým členům a až poté dalším zájemcům.

Přihlášení za přidruženého člena Stáhněte si přihlášku níže, vyplňte ji, podepište, naskenujte a pošlete pomocí online formuláře nebo emailem. prihlaska Alope

Odeslání přihlášky za přidruženého člena

Vložte vyplněnou naskenovanou přihlášku.

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.