Možnost stát se přidruženým členem

Pokud vás oslovuje naše myšlenka propojování moudrosti celého světa, vytváření zázemí pro setkávání zástupců všech ras, náboženství a spirituálních směrů a předávání moudrosti předků i současného vědění, budeme rádi, když se k nám přidáte.

zenske ruce

Podle stanov spolku Alopé z.s. se můžete stát přidruženým členem. K tomu je potřeba stáhnout si tuto přihlášku, vyplnit ji, podepsat, naskenovat a poslat nám ji buď prostřednictvím online formuláře níže nebo emailem na adresu info@alope.org. O přijetí za člena rozhoduje Rada spolku a o výsledku vám dáme vědět po nejbližším zasedání Rady. Více informací o spolku včetně stanov najdete na této stránce níže.

Na jednání Členské schůze dne 7.11.2018 jsme stanovili členský příspěvek pro přidružené členy za rok 2019 na 250 Kč. Členský příspěvek je splatný do 14 dnů od termínu potrvzení přijetí za přidruženého člena. Údaje k platbě vám zašleme. Členské příspěvky nám pomáhají v činnosti spolku, používáme je na organizaci akcí, pronájmy místností, zajištění tlumočníků, úhradu letenek našich hostů apod. Výhodou pro přidružené členy je, že některé akce s omezeným počtem účastníků jsou nabídnuty přednostně našim přidruženým členům a až poté dalším zájemcům.

Přihlášení za přidruženého člena Stáhněte si přihlášku níže, vyplňte ji, podepište, naskenujte a pošlete pomocí online formuláře nebo emailem. prihlaska Alope

Odeslání přihlášky za přidruženého člena

Vložte vyplněnou naskenovanou přihlášku.

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.


Alopé z.s.

Na jarní rovnodennost 21. března 2018 jsme podali na podporu naší činnosti žádost o registraci zapsaného spolku Alopé k Městskému soudu v Praze. Dne 10. května proběhla řádná registrace stanov, takže od té doby fungujeme jako spolek.

Podle stanov je našim cílem:

  1. Podporovat mezinárodní a mezioborovou spolupráci, vzájemné předávání dovedností, metod a vědomostí na poli národních a kulturních tradic, umění a přírody, ale i v souvisejících oblastech vědeckých a oblastech osobního růstu za účelem vzájemného obohacení a kulturní výměny.
  2. Spolek bude aktivně navazovat spolupráci se zahraničními i vnitrostátními subjekty, bude zprostředkovávat vzájemná setkávání a výměny, organizovat semináře, přednášky a tvůrčí dílny v ČR i zahraničí.
  3. Spolek bude usilovat o vytvoření a udržování specifických vzdělávacích a tvůrčích center a zázemí pro výše uvedené aktivity.
  4. Spolek bude šířit povědomí o své činnosti v řadách odborné i laické veřejnosti.

Celý text stanov: Stanovy spolku Alopé z.s.

Výroční zpráva: Výroční zpráva Alopé, z.s. za rok 2018