Možnost stát se přidruženým členem

Pokud vás oslovuje naše myšlenka propojování moudrosti celého světa, vytváření zázemí pro setkávání zástupců všech ras, náboženství a spirituálních směrů a předávání moudrosti předků i současného vědění, budeme rádi, když se k nám přidáte.

zenske ruce

Podle stanov spolku Alopé z.s. se můžete stát přidruženým členem. K tomu je potřeba stáhnout si tuto přihlášku, vyplnit ji, podepsat, naskenovat a poslat nám ji buď prostřednictvím online formuláře níže nebo emailem na adresu info@alope.org. O přijetí za člena rozhoduje Rada spolku a o výsledku vám dáme vědět po nejbližším zasedání Rady. Více informací o spolku včetně stanov najdete na této stránce.

Na jednání Členské schůze dne 7.11.2018 jsme stanovili členský příspěvek pro přidružené členy za rok 2019 na 250 Kč, stejný příspěvek zůstává i pro rok 2020. Členský příspěvek je splatný do 14 dnů od termínu potrvzení přijetí za přidruženého člena. Údaje k platbě vám zašleme. Členské příspěvky nám pomáhají v činnosti spolku, používáme je na organizaci akcí, pronájmy místností, zajištění tlumočníků, úhradu letenek našich hostů apod. Výhodou pro přidružené členy je, že některé akce s omezeným počtem účastníků jsou nabídnuty přednostně našim přidruženým členům a až poté dalším zájemcům.

Přihlášení za přidruženého člena Stáhněte si přihlášku níže, vyplňte ji, podepište, naskenujte a pošlete pomocí online formuláře nebo emailem. prihlaska Alope

Odeslání přihlášky za přidruženého člena

Vložte vyplněnou naskenovanou přihlášku.

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.