O nás

JanJan František Bím
Jan je poutník a průvodce krajinami vnějšími i vnitřními. Provází lidi na doprovázených poutích v ČR i v jiných zemích, vede veřejné meditace a rituály Hledání vize. Součástí jeho osobní vize je vytvořit místo setkávání nositelů moudrosti ze všech koutů světa. Tato jeho vize se spojila s Xolotlovou vizí a dala základ vzniku Alopé. Je zakladatelem spolku svatojakubských poutníků Ultreia a bývalým cestovatelem, horským a expedičním průvodcem, ředitelem CK Adventura.

XolotlXolotl Martinez
Xolotl je aztécký strážce moudrosti a náčelník posvátných obřadů. Je učitelem posvátných tanců, průvodcem očistných potních rituálů Temazcalli a expertem na aztéckou kosmologii, stejně jako šamanské léčivé techniky. Díky tomu, že byli Xolotlovi předkové oddaní své kultuře a tradici, pronikl i on do tajných učení a bohaté kosmovize, která sahá až k počátkům věku Pátého Slunce a spojuje jeho předky s linií dávného národa Teochichimeců. Učil se různým druhům přírodní léčby, krystaloterapii, józe, taichi a pracoval s technikami přežití ve volné přírodě. Od 80. let intenzivně vyučuje mládež a děti, pořádá kurzy a semináře věnující se starodávné kultuře Mexika, stejně jako je zasvěcován do dalších domorodých tradic amerického kontinentu.

Bára Vahalová
Bára je milovnicí aztéckého tance, tradic a rituálů vycházejících z kořenů starověkých kultur Mexika, které ji vedou zpět ke spojení s Matkou Zemí a rozpomínání se na pradávnou moudrost, která je ve své přirozenosti neustále přítomná v každé lidské bytosti… Pořádá nebo se organizačně podílí na realizaci kulturních, informačních a společenských událostí, které pomáhají šířit zájem o tradiční život, medicínu i umění domorodých kultur z různých koutů světa. V roce 2015 se zúčastnila celosvětového setkání “10. kruhu moudrých babiček a dědečků Planety”, které proběhlo v Mexiku ve dnech podzimní rovnodennosti. Toto setkání ji přivedlo k vizi umožnit taková setkávání i u nás v srdci Evropy.

Jana Hanzlová
Jana absolvovala v roce 2016 indiánský rituál Hledání vize. Dvoudenní setkání se zemí, deštěm, sluncem, duhou, stromy, zvířaty i sebou samou jí ukázalo dávno zapomenuté silné spojení s Přírodou, s Matkou Zemí. Byl to natolik hluboký zážitek, že se rozhodla toto spojení oživovat. Právě spiritualita a moudrost přírodních národů jí při hledání cesty zpět k Přírodě hodně pomáhá. Jana pracuje již 13. rokem ve vzdělávání dospělých, pořádá profesní i volnočasové semináře. Možnost organizovat setkání se stařešiny a průvodci z celého světa je pro ni propojením práce i životní vize.

GabrielaGabriela Jirousková
Gabriela je matkou 4 dětí. Porod, výchovu dětí a rodičovství bere jako poslání svého života. S tím souvisí i hledání vlastních kořenů a poznávání sebe sama. Spoluzaložila Rodičovské centrum Radovánek v Heřmanově Městci, vede aktivity pro rodiče a děti, podílí se na vedení ženských kruhů. V roce 2017 se setkala s Janem Bímem na pouti rodným krajem Železných hor. Ukázaly se souvislosti spojené s dědictvím po předcích v podobě půdy, propojení s přírodou a moudrostí. Skrze Alope nalézá odpověď na otázku „Jaké dědictví zanecháváme našim dětem na planetě Zemi my..?“ Zabývá se krajinnou tvorbou, ráda sází stromy a tvoří vše, co dává radost.

Daniela Tayen Smutná
Daniela Tayen je průvodkyně žen na cestě k hlubšímu poznání Země a propojení s ní. Pracuje na živých setkáních a vede online kurzy, kde se prolínají témata Země, vnitřní proměny i ryze ženská témata jako energetická očista dělohy. Učila se z mnoha různých tradic, které ji vedly k hlubšímu zkoumání a poznávání vnitřního i vnějšího světa, ke spojení se sebou i se Zemí. Je matkou 3 dětí. Do Alope ji přivedla řada synchronicit, a chuť a touha spolu-tvořit prostor pro setkávání a propojování lidí, kultur a tradic.

 

 


Alopé z.s.

Na jarní rovnodennost 21. března 2018 jsme podali na podporu naší činnosti žádost o registraci zapsaného spolku Alopé k Městskému soudu v Praze. Dne 10. května proběhla řádná registrace stanov, takže od té doby fungujeme jako spolek.

Podle stanov je našim cílem:

  1. Podporovat mezinárodní a mezioborovou spolupráci, vzájemné předávání dovedností, metod a vědomostí na poli národních a kulturních tradic, umění a přírody, ale i v souvisejících oblastech vědeckých a oblastech osobního růstu za účelem vzájemného obohacení a kulturní výměny.
  2. Spolek bude aktivně navazovat spolupráci se zahraničními i vnitrostátními subjekty, bude zprostředkovávat vzájemná setkávání a výměny, organizovat semináře, přednášky a tvůrčí dílny v ČR i zahraničí.
  3. Spolek bude usilovat o vytvoření a udržování specifických vzdělávacích a tvůrčích center a zázemí pro výše uvedené aktivity.
  4. Spolek bude šířit povědomí o své činnosti v řadách odborné i laické veřejnosti.

Celý text stanov: Stanovy spolku Alopé z.s.

Výroční zprávy:
Výroční zpráva Alopé, z.s. za rok 2018
Výroční zpráva Alopé, z.s. za rok 2019
Výroční zpráva Alopé, z.s. za rok 2020
Výroční zpráva Alopé, z.s. za rok 2021