rovnodennostVýjimečná dvoudenní slavnost na oslavu podzimní rovnodennosti podle tradic jedněch z nejstarších a nejzachovalejších původních kultur světa, Mayů a Kogi.

Okamžiky rovnodennosti jsou výjimečné astronomické jevy, které slaví lidé na celé planetě už stovky let. Využívají je k uctění Matky Země, živlů, úrody i pro požehnání a prosby pro příští období. Prastaré kultury Mayů a Kogi nám mohou pomoci se znovunavázáním kontaktu s Matkou Zemí, v podobě, v jaké ho naše kultura už ztratila  a zapomněla. Přijďte si vyslechnout jejich poselství.

Mayskou tradici zastupují a ceremonie povedou Tata Maya – dědeček Juan Leon  a Nana Maya – babička Lucia Raymundo, dva mayští kněží z kmene Quiche,  duchovní průvodci jedné z nejstarších a nejmoudřejších tradic na světě, která dodnes uchovává mistrovství v práci s rituálním ohněm. Tata a Nana Maya pocházejí z Guatemaly a nyní žijí v Mexiku, propojují tedy mayskou původní tradici těchto dvou zemí.

Indiáni z kmene Kogi pocházející z kolumbijského pohoří Sierra Nevada de Santa Marta v Kolumbii – z tzv. „Srdce Světa“. Kogiové mají jednu z nejzachovalejších domorodých kultur Jižní Ameriky, která si uchovala přímou kontinuitu s předkolumbovským obdobím. Tito indiáni si díky svému izolovanému životu dodnes zachovali tradiční způsob života, včetně původního prastarého jazyka. Indiáni Kogi se považují za strážce života a rovnováhy na zemi. Jsou známi svým ekologickým poselstvím, které přinesli ve dvou filmech. Kogi říkají, že současné lidstvo nejen, že drancuje svět, ničí materiální strukturu, ale ničí i samotné myšlenkové základy světa. Proto přicházejí za svými mladšími bratry, jak nás nazývají, aby nás varovali a učili, jak znovu navázat vztah s Matkou Zemí. Spirituálním vůdcem komunity je Mamo Manuel.

Oslava proběhne na historickém místě v areálu zříceniny hradu Lichnice, v srdci Železných hor, na místě opředeném mnoha bájemi a obklopeném magickou silou přírody. Na hradě pobýval ve 14. století také král Karel IV.

Akce je vhodná také pro děti. Děti do 13 let mají vstup zdarma.

Je možné zúčastnit se také pouze jednoho dne z programu. V tom případě je cena vstupného poloviční.

Program:

Začátek programu je v sobotu 22.9. ve 12 hodin.

maysky ohenV rámci programu nás čekají 2 mayské ceremonie:

Program bude zahájen mayskou Ceremonií Vděčnosti. Tradičním mayským rituálem pro poděkování za to, co máme, za to, co nám dal život a tvořitelé přírodního světa, za hojnost a štědrost vesmíru.

V neděli dopoledne proběhne velká  dopolední Ceremonií podzimní rovnodennosti v den, který je dle mayského kalendáře dnem oltářů. Uctíme Matku Zemi a všechny přírodní cykly, jež nás obklopují a jichž jsme součástí.

Program se bude přirozeně střídat s vyprávěním, předáváním moudrosti a případně také ceremonií indiánů Kogi:

Každodenní život indiánů Kogi je pro nás příkladem života v plné přítomnosti a vědomém prožívání každého okamžiku. Naučit se od nich můžeme právě toto setrvávání v přítomnosti a život bez souzení a hodnocení. A také uvědomění důležitosti zodpovědného přístupu k Zemi a přírodním zdrojům.

děti KogiDle indiánů Kogi, které pečují dnem i nocí o rovnováhu a harmonii na této planetě, je pro současnost tím nejdůležitějším obnova rovnováhy v nás samých. Dále pak obnova vodních pramenů a péče o ně i jejich prostředí. Dalším krokem je vyhnout se ničení všech jejích existujících forem. Indiáni Kogi používají pro svou spirituální práci různé přírodniny, nejraději pracují s krystaly křišťálu. Při svých ceremoniích, kterým říkají „pagamento“, což je pro ně platba nebo uctění, do křišťálů vpisují svou myslí a srdcem informace. Např. „Děkuji ti vodo za život“ nebo „Na celé planetě je pro všechny lidi, zvířata i rostliny čisté vody dost“. Takto nabyté krystaly pak dávají na speciální místa, často k pramenům nebo posvátným lagunám. Odtud se informace roznesou přes řeky, moře, oceány a mraky po celé planetě.

Na setkání s indiány Kogi si s sebou přineste krystal křišťálu. Pokud bude vhodné nastavení, provede Mamo Manuel – spirituální vůdce komunity – pagamento, rituální obřad, např. pro Matku Zemi, pro 4 elementy, vodu… Po ukončení obřadu si Mamo Manuel krystaly od všech vybere a vloží je na předem vybrané silové místo, odkud budou informace do nich vložené, putovat po celé planetě.

Dále nás čeká živá hudba, tradiční písně, společné soužití, noc pod hvězdami v kruhu rituálního ohně. Vítání přicházejícího podzimu (který astronomicky začne ve 3:54) a Slunce za úsvitu.

Program bude tlumočený do českého jazyka.

Slavnost se koná za jakéhokoliv počasí. Na místě budou přístřešky pro případ vytrvalého deště.

LichniceMísto konání: Hrad Lichnice se nachází ve vesnici Podhradí nedaleko města Třemošnice.

Ubytování, strava: Na místě bude zázemí pro možnost přespání ve vlastním stanu. Občerstvení k zakoupení.

Co s sebou: Přineste prosím 2 svíce z přírodního vosku (bez kalíšku, skla apod.) jako dar pro mayský rituální oheň, byliny a květiny. Pro pagamento s indiány Kogi si s sebou přineste krystal křišťálu.

Podrobnější informace vám budou zaslány po registraci na váš email.

Setkání pořádáme ve spolupráci s nadačním fondem Jaguar People. Na místě bude možné zakoupit si mochily – tradiční tašky indiánů ze Sierra Nevady a dále přispět na nákup půdy v pohoří Sierra Nevada pro zachování možnosti původního života zde žijících kmenů.

Přihlaste se vyplněním rezervačního formuláře níže.

Akce již proběhla, přihlášení není možné.