V roce 2015 proběhl v Mexiku 10. posvátný kruh moudrých babiček a dědečků Planety. Jeho organizátorem byl člen Alopé Xolotl Martinez. Od tohoto setkání se odvíjí Xolotlova vize vytvořit prostor, do kterého přicházejí muži a ženy sdílet své vize a praktiky, představit své umění, hudbu, medicínu a další poznání Bytí. Propojením Xolotlovy vize s vizí Jana Františka Bíma pak vznikla Alopé.

Krásná atmosféra 10. setkání moudrých babiček a dědečků Planety je zachycena v následujících videích.