V listopadu 2017 Ilarion Kuuyux Merculieff shromáždil 13 domorodých stařešinů z celého světa na ostrově Kauai na Hawaii, aby spolu-vytvořili poselství pro lidstvo. Tak vznikli Wisdom Weavers of the World.

Jejich poselství zachycuje následující video:

Další jejich zajímavá videa najdete tady.