S radostí sdílíme výjimečnou pozvánku na setkání, které se uskuteční v Mexiku ve dnech podzimní rovnodennosti. Do místa jménem Teotihuacan (s velkými pyramidami Slunce a Měsíce) je svoláván Světový kruh moudrých stařešinů Planety. Tento posvátný kruh představuje jedinečný prostor pro sdílení vizí, zkušeností, předávání toho základního a zároveň nejdůležitějšího z prastarého vědění tradičních kultur.

Svolavatelem kruhu je Nejstarší Dědeček Quenqo Harawi lidu Qechua z Peru, jenž je strážcem posvátné Hole stříbrného Kondora a zakladatelem Kruhu moudrých babiček a dědečků Planety.

Setkání, které se uskuteční ve dnech 18. – 22.9.2021, se může zúčastnit každý –  jako stařešina (více v pozvánce níže) nebo jako reprezentant určité komunity či části světa nebo jako poutník/účastník . Stařešinům hradí náklady na místě organizátoři, ostatní si je hradí sami. Letenky si všichni hradí sami. Za Alopé poletí Jan Bím a Gabriela Jirousková jako reprezentanti Alopé. Xololt se setkání zúčastní jako organizátor.

Budeme moc rádi, pokud nám pomůžete tuto pozvánku šířit dál, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce lidí z Evropy. Případně pokud máte kontakt na nějakého stařešinu, kterému by bylo dobré pozvánku předat, tak nás prosím kontaktujte.

Kdy: 18. – 22.9.2021

Kde: Teotihuacan, Mexiko

Podrobnosti budou také průběžně zveřejnovány na FB stránce Světového kruhu stařešinů.

Alopé tuto událost neorganizuje, ani nezajišťujeme cestu na akci.

 

Zvací dopis v češtině (PDF)