Indian KogiIndiáni kmene Kogi žijí dodnes tradičním způsobem života v posvátném pohoří Sierra Nevada na severu Kolumbie. V pohoří, které nazývají „Srdce Světa“.

Dle jejich mytologie vznikl veškerý život z pradávné Matky. „V nekonečném Kosmickém Vejci z křemenného křišťálu je tělo naší pradávné Matky. Její lůno je tvořeno samotným Mořem a Velkou Lagunou vyzařující posvátnost života. Z té se vynořuje naše Matka Země ohraničená mořem, brázděná a nasáklá vodou.”

Indiáni Kogi jsou obdařeni hlubokou moudrostí, podle které uctívají vodu a jejího ducha. Při obřadech a rituálech se modlí za své prostředí, jeho vitalitu i hojnost vodních zdrojů. Říkají, že když věnujeme dary vodě pro její obnovu a očistu, vyjádříme jí tím vděčnost a vyzveme tak Ducha vody. Dáváme jí pozornost a tak pomáháme obnovit její vitalitu.

Kogi, stejně jako indiáni z dalších kmenů žijících v pohoří Sierra Nevada (Arhuacos, Kanquamos a Wiwa), používají pro svou spirituální práci různé přírodniny. Nejraději pracují s krystaly křišťálu. Krystaly křišťálu používají pro zápis informací, stejně jako my používáme CD, DVD a USB. Pro „zápis“ na krystal  potřebujeme pouze své srdce a svou mysl. Podle indiánů jsou lidská mysl a srdce dva velmi mocné nástroje, kterými může každý z nás přispět k obnově vody, jako nejdůležitějšího zdroje pro život na planetě.

Při svých ceremoniích, kterým říkají „pagamento“, což je pro ně platba nebo uctění, do křišťálů vpisují svou myslí a srdcem informace. Krystal křišťálu vezmou do ruky a několik minut plnou pozorností myslí i srdcem předávají křišťálu informaci. Například „Děkuji ti, vodo, za život,“ nebo „Na celé planetě je pro všechny lidi, zvířata i rostliny čisté vody dost“. Takto nabité krystaly pak dávají na speciální místa, často k pramenům nebo posvátným lagunám. Odtud se informace roznesou přes řeky, moře, oceány a mraky po celé planetě. Toto pagamento může provádět každý a přispět tak k obnově hojnosti i čistoty vody na naší planetě. Potřebuje k tomu jen krystal, lidskou mysl a srdce.

Indiáni Kogi říkají: „Je zapotřebí aby lidé pochopili a přijali fakt, že voda je podstatný základ života i všeho existujícího: rostlin, živočichů, lidí, ovzduší, země…. Nestačí jen porozumět, ale především zavést do svého života každodenní uctění, léčení, uzdravování a očistu vody svou vědomou pozorností.“

Dle domorodých kmenů, které pečují dnem i nocí o rovnováhu a harmonii na této planetě, je pro současnost tím nejdůležitějším obnova rovnováhy v nás samých. Dále pak obnova vodních pramenů a péče o ně i jejich prostředí. Dalším krokem je vyhnout se ničení všech jejích existujících forem. Současná evoluční perspektiva průmyslových dravců nás přivádí, a stále bude přivádět k většímu suchu a vyprahlosti země. Přivádí tak naši zemi k nenávratnému vysychání, k vysychání života. K tomuto jednání a vývoji nemůžeme dál nečinně přihlížet. Je zapotřebí vůle a silného záměru, na cestě za vitalitou naší Matky Vody, aby se co nejvíce ozdravila a obnovila.

„Aqua de vida! Sin ella nada, con ella todo! – Voda života! Bez ní nic, s ní vše!“ Touto větou vždy uctívá Tomas, moudrý muž a šaman narozený ve vyprahlých horách Mexika, vodu, kdykoli se jí dotýká.