Calixto Suarez

Calixto Suarez je vyslanec indiánského kmene Arhuaco. Narodil se vysoko v horách, v místech, kde stále ještě žijí pouze domorodí lidé. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství jeho prastaré kultury, od moudrých z jeho kmene a zároveň poznává a studuje “moderní” svět, různé kultury a tradice.

Calixto hovoří přímo k srdcím lidí. Dokáže oslovit toho, kdo je skryt někde hluboko uvnitř. Toho, kdo je uvnitř a čeká na slova, která zaresonují s jeho duší, aby se mohl znovu spojit a vzpomenout si, na co jsme možná pro všechno to harampádí okolo a uvnitř nás v našich hlavách a srdcích dávno zapomněli. Na náš princip hodnot jako lidské bytosti. Přichází k nám z civilizace, kde lidé ještě nezapomněli, kdo jsou a co je jejich posláním a funkcí na tomto světě. Jsou ještě hluboce propojeni s přírodou. Svojí každodenní činností a tzv. “pagamentos” – uctívání matky Země a jejích darů, pomáhají udržovat rovnováhu a harmonii na této planetě i v univerzu.

Calixtovým záměrem je povzbudit lidi k osobní zodpovědnosti za šetrné a uctivé chování k přírodě a k jejím zdrojům. Jeho vizí je, že země je zdravá, voda je čistá, vítr je bez “virů” a lidské bytosti jsou v míru mezi sebou i sami se sebou.

V našich indiánských kulturách uznáváme fakt, že každý z nás jsme jako lidská bytost kopií Země a Vesmíru samotného, což je třeba chápat nejen jako symbolickou reprezentaci, ale rovněž jako skutečný projev vzájemnosti, v jejímž rámci pak zdraví, rovnováha a ochrana oboustranně závisí na plnění řádu, funkci a chování každého z nás. Calixto Suárez

V rámci Setkání Ve jménu Země nás Calixto provede tím, jak hluboce jeho kmen vnímá sepjetí se skutečným Řádem a zákony Přírody. Všichni jsme součástí jednoho celku, a proto nejen konání, ale i naše myšlení ovlivňuje harmonii celku. Myšlení je konstruktivní životní energií, je-li vyrovnané, harmonizuje náš život, vnáší světlo do našich vztahů i naší podstaty. Pokud nepečujeme o své myšlení, neplníme svou funkci coby lidské bytosti, jelikož jsme výsledkem právě tohoto myšlení.

Pokud nám to umožní počasí, vyrazíme v odpolední části do přírody. Zaposloucháme se do větru, zvuků přírody. Pochopíme, že rovnováha každého z nás je spjata také s ozvěnou vnějších elementů. Naučíme se vážit si toho, co je uvnitř i vně sebe sama. Prostřednictvím osobních cvičení si vyzkoušíme, jak harmonizovat své myšlení a přetvořit naši vnitřní energii skrze přírodu.

Program bude tlumočený do českého jazyka.

Harmonogram: Začátek v 10 hod. Konec je předpokládán ve 20 hodin.

Místo setkání: Setkání proběhne v Toulcově dvoře, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař.

Cena: 1 500 Kč při platbě převodem předem, 1 800 Kč na místě v hotovosti. Platba převodem musí být na našem účtu minimálně 3 dny před akcí. Poté již platí vyšší cena.

S sebou si vezměte: podsedák, karimatku nebo deku na sezení, pohodlné oblečení i na venkovní procházku, psací potřeby.

Akce má omezenou kapacitu počtu účastníků.

Takto vás zve sám Calixto:-)

Calixto Suarez je vyslanec indiánského kmene Arhuaco, potomků pradávné civilizace Tayrona ze Sierra Nevady v Kolumbii. Spolupracuje  také s mamos (mamo je spirituální vůdce indiánské komunity) ze sousedních kmenů Kogi i Wiva. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství jeho prastaré kultury, od moudrých jeho kmene.  Je zvyklý přednášet jak před mladou generací, tak před staršími lidmi či universitními profesory. Jeho záměrem je povzbudit lidi k osobní zodpovědnosti za šetrné a uctivé chování k přírodě a k jejím zdrojům.  Díky podpoře lidí z Evropy se mu podařilo vykoupit již přes 1.000 hektarů půdy, aby indiáni z jeho kmene mohli v klidu žít, chránit svá posvátná území a spirituálně pracovat na podporu harmonie a rovnováhy a zachování života na této planetě.

Tuto akcí pořádáme ve spolupráci s nadací Jaguar People.

Akce již proběhla, přihlášení není možné.