Inti GuarangoInti Guarango Arcoballeno pochází z Peru z Chavínských And, z kolébky kultury Tawaintisuyo, která je spojena s Hvězdami a Zemí. Chavínská kultura je jednou z nejstarších spiritualit současného Peru, zasahuje do předinckého období v letech 900 př.n.l.- 200 př.n.l. Město a svatyně Chavín de Huántar byly v té době ceremoniálním a poutním centrem celého andského náboženského světa.

Inti s námi bude sdílet kosmovizi této prastaré kultury. Podělí se s námi o vizi kondora a představí, jak k němu přišel projekt stavby spirituálního centra v Chavinu. Skrze zvuky přírodních nástrojů nás Inti povede ke spojení s teplem Ohně a Otcem Slunce, s celou naší rodinou, s Jednotou. Všichni, kteří chtějí sdílet své dobré srdce jsou zváni, aby si přinesli také své bubny a nástroje. Přijďte se propojit s odvěkou moudrostí, v tomto čase, kdy nás Matka Země volá. Zažijte okamžik, jaké to je zpívat společně pro Život, tam kde vzniká milost slyšet a být slyšen.

Inti o sobě říká: “Prošel jsem již mnoho životů a cestoval jsem vesmírem. Narodil jsem se v Peru v Chavinských Andách, kde jsem se seznámil s kulturou Tawaintisuyo spojenou s Hvězdami a Zemí. Na této cestě jsem se naučil osvobodit svou bytost a o to bych se s vámi chtěl podělit. Pro naši kulturu je vše živé a vše je spojeno s hvězdami a zvuky. Od svých předků jsem se naučil léčit pomocí posvátných bylin a pomocí zvuků, které jsou spojeny se samotnou podstatou bytí. Jsem bytost spojená se Zemí a Sluncem. Mé srdce je vaše srdce. Mé světlo je vaše světlo.”

Program bude tlumočený do českého jazyka.

Harmonogram: Začátek v 18 hod. Konec je předpokládán ve 21 hodin.

Místo setkání: Blízko sebe, K Dolům 1973/38, Praha

Cena: 400 Kč na místě v hotovosti

S sebou si vezměte: Pokud chcete, můžete přinést své bubny či další hudební nástroje.

Akce již proběhla, přihlášení není možné.