voda jezeroZveme vás v rámci projektu Živá voda na další pouť k prameništím českých potoků a řek, které pořádáme už rok a půl každý měsíc vždy v nové energii po novu:-)

Tato pouť bude netradiční, protože bude individuální. Dva naši členové se totiž nemohou v daném termínu zúčastnit celodenní pouti, a tak jsme zohlednili také současnou situaci a rozhodli se, že uděláme poutě individuální, každý ke svému prameni či studánce. Navštívíme tak více míst a propojíme se všichni skrze vodu. Budeme moc rádi, když se přidáte. Uctíme tak vodu na více místech najednou, po celé republice!

Kdy: Kdykoli během dne, v sobotu 4. prosince.

Jak: Můžete to udělat zcela po svém, jak to budete cítit, a nebo provést rituál, který k uctění a uzdravování vody používají indiáni Kogi a který jsme od nich převzali i my.  Do krystalů křišťálu vložíme pomocí mysli i srdce vizualizaci čisté, životadárné, pitné, harmonické vody, která protéká krajinou, oživuje ji a harmonizuje. Tyto krystaly pak vložíme do vody, která bude tento záměr či přání roznášet všude po svém toku. Vodě můžete také zazpívat, zahrát na nějaký nástroj, zatančit nebo jen prostě poděkovat a pronést za ni modlitbu.

Proč: Voda není pouhou kapalinou, sloučeninou molekul kyslíku a vodíku. Voda byla odpradávna vnímána jako posvátná nositelka života. V jejím náručí vznikl život na Matce Zemi a vzniká v ní nový život v lůně každé matky.

Jak prokazují výzkumy Dr. Emoto, voda je nositelkou informací a reaguje na podněty a emoce z okolí. Tedy je i na nás, jaká voda protéká naší krajinou a jak zpětně ovlivňuje nás, kteří jsme z 60-70 % tvořeni vodou. Rádi bychom vodě vrátili vnímání její posvátnosti a životadárnosti.