Je-li vám naše vize propojování a předávání moudrosti předků i současného vědění blízká, podpořte nás.

Vaše dary budou využity zejména pro organizaci akcí se zahraničními hosty, zejména pro nákup letenek a zajištění jejich pobytu v ČR. Alopé, z.s. dále získává prostředky na pronájem/nákup pozemků pro vybudování zázemí pro průběh seminářů a setkání. Jakákoli pomoc je vítána. Všechny dary řádně evidujeme v účetnictví a na přání vám podáme podrobnou informaci o využití darů.

Darovat můžete jakoukoli částku na účet číslo 2201453849 / 2010 vedený u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1.

Na váš dar vám vystavíme potvrzení o daru pro možnost odpočtu daru od základu daně (fyzické osoby podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu; právnické osoby podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu).