dítě KogiDovolujeme si Vás pozvat na výjimečné setkání s indiánskou rodinou z kmene Kogi, pocházející z kolumbijského pohoří Sierra Nevada de Santa Marta v Kolumbii – z tzv. „Srdce Světa“. 

Tito indiáni si díky svému izolovanému životu dodnes zachovali tradiční způsob života, včetně původního prastarého jazyka. Jako nejvyšší hodnotu uznávají respekt k přírodě, harmonii a rovnováhu na planetě zemi.

Po mnoha staletích se pomalu otevírají civilizaci a chtějí s námi sdílet svoji moudrost. „Starší bratři“ nás „mladší bratry“ vyzývají: začněte se chovat zodpovědně a s větší úctou a respektem sami k sobě a k planetě Zemi.

indiani KogiDle domorodých kmenů, které pečují dnem i nocí o rovnováhu a harmonii na této planetě, je pro současnost tím nejdůležitějším obnova rovnováhy v nás samých. Dále pak obnova vodních pramenů a péče o ně i jejich prostředí. Dalším krokem je vyhnout se ničení všech jejích existujících forem. Současná evoluční perspektiva průmyslových dravců nás přivádí, a stále bude přivádět k většímu suchu a vyprahlosti země. Přivádí tak naši zemi k nenávratnému vysychání, k vysychání života. K tomuto jednání a vývoji nemůžeme dál nečinně přihlížet. Je zapotřebí vůle a silného záměru, na cestě za vitalitou naší Matky Vody, aby se co nejvíce ozdravila a obnovila.

děti KogiIndiáni Kogi, stejně jako indiáni z dalších kmenů žijících v pohoří Sierra Nevada (Arhuacos, Kanquamos a Wiwa), používají pro svou spirituální práci různé přírodniny, nejraději pracují s krystaly křišťálu. Při svých ceremoniích, kterým říkají říkají „pagamento“, což je platba nebo uctění, do křišťálů vpisují svou myslí a srdcem informace. Např. „děkuji ti vodo za život“ nebo „na celé planetě je pro všechny lidi, zvířata i rostliny čisté vody dost“. Takto nabyté krystaly pak dávají na speciální místa, často k pramenům nebo posvátným lagunám. Odtud se informace roznesou přes řeky, moře, oceány a mraky po celé planetě.

Na setkání s indiány Kogi si s sebou přineste krystal křišťálu. Pokud bude vhodná atmosféra, provede Mamo Manuel – spirituální vůdce komunity pagamento pro vodu. Po ukončení obřadu si Mamo Manuel krystaly od všech vybere a vloží je na předem vybrané silové místo, odkud budou informace do nich vložené, putovat po celé planetě.

Aqua de vida! Sin ella nada, con ella todo! – Voda života! Bez ní nic, s ní vše!*
*Touto větou vždy uctívá Tomas (moudrý muž a šaman) narozený ve vyprahlých horách Mexika vodu, kdykoli se jí dotýká.

Setkání začíná ve 14:00 hodin, délka trvání je přibližně 2 – 3 hodiny, záleží zda bude probíhat i obřad „pagamento“. Setkání s indiány Kogi předchází mayská Ceremonie pro ochranu, která se na stejném místě koná od 10 hodin.

Setkání se bude konat v obci Okoř, okr. Praha-Západ.

Program bude tlumočený do českého jazyka.

Akce má omezenou kapacitu počtu účastníků.

S Indiány Kogi a mayskými stařešiny se můžete potkat také na Oslavě podzimní rovnodennosti s Mayi a Kogi (22.-23.9.2018).

Setkání pořádáme ve spolupráci s nadačním fondem Jaguar People. Na místě bude možné zakoupit si mochily – tradiční tašky indiánů ze Sierra Nevady a dále přispět na nákup půdy v pohoří Sierra Nevada pro zachování možnosti původního života zde žijících kmenů.

Přihlaste se vyplněním rezervačního formuláře níže.

Akce již proběhla, přihlášení není možné.