Ve dnech 23. – 24.7. 2019 budou Tata Juan a Nana Lucia nabízet individuální léčení a ceremonie.

maysky obradPro individuální léčení je nutné znát předem vaše osobní údaje (datum, čas a místo narození), ze kterých bude vypracována studijní “mapa”, ze které Tata Juan nebo Nana Lucia vyčtou informace o vašem životním směřování, ochráncích a vhodném léčení z oblasti ceremoniálního světa nebo vhodných tradičních terapeutických praktik.
Léčení bude probíhat v terapeutických prostorách, místo bude upřesněno.
Délka: 90 min
Cena 2.000 Kč (zahrnuje pronájem prostor a tlumočníka)

Dále je možné udělat osobní ceremonii pro jednotlivce, pro páry, rodiny či skupiny, která ponese váš záměr-prosbu-přání… Může se týkat např. oblasti zdraví, vztahů, práce, životních cyklů a přechodů, jakými jsou narození, úmrtí, svatba, rozchod, různých výzev, kterým v životě čelíte.
Ceremonie vyžaduje práci s otevřeným ohněm, proto bude probíhat mimo Prahu na soukromých pozemcích po domluvě s vámi. Případně máte-li zahradu či nějaký pozemek, může ceremonie proběhnout přímo u vás.
Na základě záměru určí Tata a Nana Maya náležitosti potřebné k ceremonii. Co přinést s sebou vám zašleme po konzultaci s nimi.
Délka zhruba 3-4 hod.
Cena 5.000 Kč + případné náklady na zajištění místa a náležitostí k ceremonii

ceremonie rovnodennostTata Maya, dědeček Juan Leon a Nana Maya, babička Lucia Raymundo, jsou dva mayští stařešinové kmene Quiche, duchovní průvodci jedné z nejstarších a nejmoudřejších tradic na světě, která dodnes uchovává mistrovství v práci s rituálním ohněm. Tata a Nana Maya pocházejí z Guatemaly a nyní žijí v Mexiku, propojují tedy mayskou původní tradici těchto dvou zemí. Všechny akce s mayskými stařešiny najdete zde.

Na individuální léčení nebo ceremonii se přihlašte vyplněním formuláře níže, následně vás budeme kontaktovat, abychom dohodli nejvhodější čas a místo konání. Do zprávy prosím uveďte, jestli máte zájem o ceremonii nebo léčení. V případě ceremonie, zda máte vlastní prostor, kde by se ceremonie mohla konat. V případě léčení, zda chcete být léčení Tatou Juanem nebo Nanou Lucií. Uveďte prosím také vaše datum narození. Můžete také uvést preferovaný den a čas. Pokud to bude možné, budeme se snažit vám vyjít vstříc.

Akce již proběhla, přihlášení není možné.